Financovanie

Pravidelne uzatvárame troj- stranné dohody s partnermi našich zákazníkov.

Sme schopní fakturovať zákazníckych partnerov  priamo a vyberať platby od zákazníckych partnerov a odovzdať získané finančné prostriedky zákazníkovi. V prípade, že výber finančných prostriedkov  nie je úspešný,  postúpime pohľadávky  zákazníkovi.

Sme schopní zvládnuť úverové limity za partnera zákazníka, ako je uvedené zákazníkom. Platobné podmienky faktúr sa môžu líšiť od 30 dní do 3 dní doručenia, v závislosti na nastavení želaní zákazníka..

Sme tiež  schopní spracovať proces spätnej zásielky, kde  vydáme dobropisy pre partnerov zákazníka za vrátené celky. Ingram Micro môže pracovať  v skladovom režime zásielky.